Trets d'identitat de l'Escola Schola

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

La nostra escola es defineix com a escola de tradició catalana i laica que, a partir de la comunicació directa amb les famílies pretén formar ‘persones’ tenint com a objectius prioritaris l’assoliment de les competències bàsiques que demana la societat actual i el respecte al proïsme i a l’entorn. Entre d’altres, la nostra escola fomenta i en participa de les següents activitats:

 • Iniciació a la llengua anglesa des d’EI3.
 • Integració del coneixement informàtic dins de l’aula.
 • Tallers de plàstica per cicles i en grups reduïts. A l’educació primària, un dels grups de tallers es fa en anglès.
 • Treball en grups flexibles i sovint amb dos mestres a l’aula.
 • Sortides al llarg del curs com a reforç i aprofundiment del treball del currículum.
 • Colònies a Educació Primària i a Educació Infantil.
 • Participació en les activitats programades per l’Ajuntament de Rubí.
 • Edició de la revista escolar amb opinions, dibuixos, relats, etc. dels alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària.
 • Celebració de la setmana Cultural de Sant Jordi.
 • Muntatge escènic a La Sala per treballar diferents disciplines.
 • Treball de l’àrea de Coneixement del Medi Natural i Social a través de projectes.