Reglament del menjador

Us volem recordar que hi ha unes normes de funcionament, aprovades pel Consell Escolar, que haurien de ser comentades a casa amb la finalitat de reforçar la tasca de l’escola.

A – SERVEI DE MENJADOR.

Es faran torns rotatius de parar i desparar taula, servir el pa, l’aigua, etc.

 

B - COMPORTAMENT DINS DEL MENJADOR.

Tots els nens hauran d’estar “entaulats” fins que hagin acabat de dinar. No es pot llençar el menjar a terra ni d’una taula a l’altra. No es pot cridar ni escopir.

 

C – HIGIENE

Tots els nens s’hauran de rentar les mans abans i després de dinar, respectant els torns en les files.

Els nens des d’EI 3 fins a Segon hauran de portar bata.

 

D – CONVIVÈNCIA

No està permès insultar ni pegar cap company, ni fer malbé o embrutar el menjar dels altres.

S’ha de respectar i obeir qualsevol advertència que facin les monitores responsables del menjador.

 

E - TEMPS LLIURE

No està permès pujar a les classes durant l’horari de menjador (12h a 15h o de 13 a 15). En aquest temps, els nens hauran d’estar al menjador o al pati, i no podran sortir dels seus límits.

Tanmateix, durant l’horari lectiu no és permès entrar al menjador i, per tant, no es pot agafar el material d’aquest (joguines, pilotes, cordes, gots,...etc.).

 

F - MATERIAL ESCOLAR

S’haurà de respectar el material i les instal·lacions del menjador i l’escola en general.

 

**Els nens que no respectin alguna d’aquestes normes seran sancionats:

  • Les dues primeres vegades es passarà avís al/la tutor/a, qui decidirà quines mesures prendre.
  • En reincidir per tercera i quarta vegada, a més de notificar-ho al/la tutor/a, s’enviarà una nota als pares, que retornaran signada, i els alumnes sancionats hauran de fer servei de menjador encara que no els toqui.
  • En cas que l’actitud negativa de l’alumne no canviï, la sanció que se li imposarà serà de no poder assistir dos dies al menjador.
  • En casos més greus es prendran altres mesures.