Continuem amb el seguent grup

Aquí tenim l' altre grup de petis (EI-4, EI-5) amb la seva monitora Carmen